เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

พื้นที่ผิวและปริมาตร

111

1396

0

ข้อมูล

วอ

วอ

มัธยมต้น 3

พื้นที่ผิวและปริมาตร
- พท.ผิวและปริมาตรทรงปริซึม
- พท.ผิวและปริมาตรพีระมิด
- พท.ผิวและปริมาตรทรงกระบอก
- พท.ผิวและปริมาตรทรงกรวย
- พท.ผิวและปริมาตรทรงกลม

PromotionBanner

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

News