เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

การให้เหตุผลทางเรขาคณิต ม.2

357

61923

0

ข้อมูล

LT_Study

LT_Study

มัธยมต้น All

เรื่องการให้เหตุผลทางเรขาคณิต เป็นเรื่องยากจริง ๆ จากใจคนสรุป 55
คร่าวๆ คือ การพิสูจน์ว่าข้อความหรือโจทย์นั้นเป็นจริงหรือไม่ และนำไปประยุกต์ต่อในการแสดงความเท่ากันทุกประการของรูปสามเหลี่ยมหรือรูปสี่เหลี่ยม ส่งต่อไปถึงการหาขนาดมุม ขนาดความยาว เป็นต้น
รูปปก และสติกเกอร์ตกแต่งต่างๆ ที่นำมาใช้ ใช้เพื่อตกแต่งและเพิ่มความน่าอ่านให้กับสรุปเท่านั้น
ไม่ใช้และไม่คิดจะใช้สรุปนี้ในเชิงพาณิชย์แต่อย่างใด มีอะไรสามารถเพิ่มเติม หรือทักท้วงได้เลยนะคะ 🙂🙂

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

News