เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ
สรุปจากติวเตอร์
All

Mayitutoryou สรุปสูตรซิกม่า

291

2065

ข้อมูล

mayitutoryou

mayitutoryou

มัธยมปลาย All

วันนี้เอาสูตรซิกม่ามาให้ดูกัน
มีอยู่4สูตร
1.) ซิกมาค่าคงที่ 2.) ซิกม่าตัวแปรกำลังหนึ่ง
3.) ซิกม่าตัวแปรกำลังสอง
4.) ซิกม่าตัวแปรกำลังสาม

และที่สำคัญ กระจายได้เฉพาะการบวก/ลบน้า กระจายการคูณไม่ได้!!! #pat1 #วิชาสามัญ ใช้บ่อยน้า
ไปดูตัวอย่างการใช้ได้ในรูปที่สองสามเลยย

News