เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ
สรุปจากติวเตอร์
All

กฎของโอห์ม ส่วนที่ 2 - สรุปวิทยาศาสตร์

338

5235

ข้อมูล

science style mo

science style mo

มัธยมต้น All

คอร์สอัพเกรดวิทย์ฯ ม.3 บอกเลยเรื่องอย่างเยอะ
ที่อยากเรียนออนไลน์ ทบทวน เตรียมสอบ
ยังไงก็คุ้ม สมัครคอร์สเดียว เรียนได้ทั้งปี
คอร์สออนไลน์ เรียนในกลุ่มปิดเฟสบุ๊ค
เป็นเนื้อหามีครบทั้งเทอม 1-2 ตามบทเรียนหลักสูตรใหม่
ประกอบด้วย 7 Ep
Ep.1 ระบบนิเวศ
Ep.2 พันธุกรรม
Ep.3 วัสดุ
Ep.4 ปฏิกิริยาเคมี
Ep.5 ไฟฟ้า
Ep.6 คลื่น
Ep.7 ดาราศาสตร์

News