เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

สรุปวิทย์ ม.ต้น 💿 Vol.1

370

3771

2

ข้อมูล

Surffy

Surffy

มัธยมต้น All

อันนี้เป็นกิจกรรม giveaway ของ surffy.stxdy(ผมเอง) ถ้าใครอยากได้ไฟล์ชัดก็มาเล่นกิจกรรมกันได้งับ

About เนื้อหา❗️
- เซลล์พืช เซลล์สัตว์
- เซลล์ที่เปลี่ยนแปลงไปทำหน้าที่พิเศษ
- การจัดระบบของสิ่งมีชีวิต
- การลำเลียงสารระดับเซลล์ (การแพร่และการออสโมซิส)
- พืช (กระบวนการสังเคราะห์แสง,ไซเล็มโฟลเอ็ม,โครงสร้างของดอก,การสืบพันธุ์ของพืชดอก,การถ่ายเรณู,การปฏิสนธิ)

ความคิดเห็น

cafsdertg
cafsdertg

อยากได้ไฟล์ครับ

ผู้เยี่ยมชม

โห้วสรุปนี้คือดีมากๆ โดยเฉพาะการออสโมซิส

News