เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.3

155

2562

0

ข้อมูล

mook_shortnote🍦

mook_shortnote🍦

มัธยมต้น 3

-รากที่nของa
-สมการเศษส่วนพหุนาม
-อสมการ

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

News