เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

สรุปสูตรฮาร์โมนิก&คลื่น (ฟิสิกส์)

115

2848

0

ข้อมูล

pang za

pang za

มัธยมปลาย All

🐣สรุปสูตรฟิสิกส์ เรื่องการเคลื่อนที่ฮาร์โมนิกอย่างง่ายและคลื่น แบบคร่าวๆค่ะ📒📝 🙏🙏🙏

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

News