เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

สรุป Netzwerk A1 บทที่ 1

19

247

0

ข้อมูล

สมถุย

สมถุย

มัธยมปลาย All

สรุปการแนะนำตัว,ตัวเลข,คำสรรพนาม,สี,การออกเสียง,การผันกริยาตามประธาน,ถามว่ามาจากประเทศ?พูดภาษา?

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

News