เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

จำนวนเต็ม ม.1

38

3008

1

ข้อมูล

Cream.c

Cream.c

มัธยมต้น 1

จำนวนเต็ม
การบวกจำนวนเต็ม
การลบจำนวนเต็ม
การคูณจำนวนเต็ม

ความคิดเห็น

สุภัสสร ขําบุญเกิด

รอติดตามอยู่น้า

News