เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

Pharmacology เภสัชวิทยา

107

1845

0

ข้อมูล

เนียสเนียส

เนียสเนียส

วิชาเภสัช สาขาการพยาบาลสัตว์ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์
เนื้อหาสรุปทั้งมิดเทอมและไฟนอล
PK, PD, ยากลุ่มต่าง, ยาที่ใช้ในระบบ
คำย่อเยอะ เช่น ส.สาร กปป.การเปลี่ยนแปลง

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

News