เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

Physio Patho Pharmaco 3

92

1321

0

ข้อมูล

PPPPPPANN

PPPPPPANN

ขอบเขตเนื้อหา ประกอบด้วย
1. ระบบเลือดและต่อมน้ำเหลือง
2. ระบบทางเดินอาหาร
3. ความปวด
4. ระบบทางเดินหายใจ
5. Shock
6. ระบบสืบพันธุ์
7. การบริหารยา

หากผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วยนะคะ

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

News