เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

การผันกริยาตามกาล 🧸

45

369

0

ข้อมูล

thanaporn

thanaporn

มัธยมต้น All

เครดิต : https://koreansquare.herokuapp.com/posts/7

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้