เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

ภาษาเกาหลี

101

1020

2

ข้อมูล

TEAR

TEAR

มัธยมต้น 3

พยัญชนะ สระภาษาเกาหลี แบบง่ายๆเข้าใตกันพร้อมกรอบป๋านัมจุน

ความคิดเห็น

ผู้เยี่ยมชม

เข้าใจง่ายดี

แชร์โน้ตนี้