เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

การเตรียมตัวในห้องผ่าตัด

61

939

0

ข้อมูล

priewpriew

priewpriew

ขอบคุณสรุปจากเพจ I'm scrub nurse🙏🏻🙏🏻💜
เนื้อหาประกอบด้วย การล้างมือ การสวมและถอดชุดป้องกัน การใส่ถุงมือ

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

News