เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

Anatomy I กายวิภาค

68

1657

0

ข้อมูล

เนียสเนียส

เนียสเนียส

วิชามี่1 กายวิภาคศาสตร์ สาขาการพยาบาลสัตว์ คณะเทคนิคกาสัตวแพทย์
วิชาอนาโตมี่มีเรียนทั้งหมด2ตัวคือ IและII
เนื้อหาสรุปทั้งมิดเทอมและไฟนอล
เป็นวิชาแรก ๆ ที่เริ่มเขียนสรุป ก็เขียนอะไรที่อยากเขียน ตัวย่อเยอะ เช่น a. artery v. vein อปก. องค์ประกอบ m. muscleกล้ามเนื้อ
หัวข้อแรกembryoลายมือเขี่ยๆหน่อยนะ555

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

News