เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ
สรุปจากติวเตอร์
All

ปริซึมและทรงกระบอก สรุปวิทยาศาตร์ ม.2 กฎทรงมวล

371

3526

ข้อมูล

science style mo

science style mo

มัธยมต้น All

กฎทรงมวล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ลองอ่านดูนะคะไม่ยากเลย 😊

News