เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

คณิตศาสตร์ เทอม 2/2 ม.1 | s_sFw

92

1136

2

ข้อมูล

s_sFw

s_sFw

มัธยมต้น 1

• เพิ่มเนื้อหาอื่นทีหลัง
• Thank for read :-)

ความคิดเห็น

ssu
ssu

ค่าที่สนใจ
-------------------*ค่าทั้งหมด
100/360

อยากถามว่ค่า100/360ใช้คูณหรือหารคะ

แชร์โน้ตนี้