เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

กฎหมาย

29

535

0

ข้อมูล

dark blue shell

dark blue shell

ความรู้ทั่วไปของกฎหมาย
• การเกิดกฎหมาย
• ความสำคัญ
• ประเภทกฎหมาย
• ชนิดกฎหมาย
• ระบบศาลในไทย
#สรุปมาจากการอ่านสอบmidterm
#หากผิดพลาดขออภัยด้วย

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

News