เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

ฟิสิกส์ ม.4

26

867

0

ข้อมูล

am11

am11

มัธยมปลาย 2

-การเคลื่อนทีแนวตรง
-แรง
-กฏของนิวตัน

#ทบทวนแบบละเอียด

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้