เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

Relative Clause (สรุปย่อๆ)

16

982

0

ข้อมูล

badguy1234

badguy1234

มัธยมปลาย 2

พยายามสรุปให้สั้นๆๆๆๆๆ

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้