เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

Physio Patho Pharmaco 1.2

142

2131

0

ข้อมูล

PPPPPPANN

PPPPPPANN

ขอบเขตเนื้อหา ประกอบด้วย
1. Pharmacology and Pharmacokinetics
2. Antiprotozoal drugs
3. Anthelmintic drugs ยาต้านพยาธิ
4. Antiviral drugs
5. Antiretroviral agents
6. Chemotherapeutic drugs
7. Antibacterial drugs
8. Neurophysiology
9. Drugs for CNS
10. Neuropathology

หากผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วยนะคะ

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

News