เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

ดาราศาตร์ ม.5 เทอม 1

503

9952

1

ข้อมูล

Yoon_Anna🍊

Yoon_Anna🍊

มัธยมปลาย 2

สมดุลพลังงานโลก+การหมุนเวียนของอากาศบนโลก+การหมุนเวียนของน้ำในมหาสมุทร

PromotionBanner

ความคิดเห็น

Fafannny
Fafannny

ขออันนี้ด้วยค่ะ

News