เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

เศรษฐศาสตร์ ม.1

203

2321

0

ข้อมูล

PK.M28

PK.M28

มัธยมต้น 1

- เศรษฐศาสตร์
- พฤติกรรมการบริโภค
- อุปสงค์ อุปทาน
- สถาบันการเงิน
- ธนาคารกลาง
- ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิต ผู้บริโภค และสถาบันการเงิน

ไม่มีเรื่องทรัพย์สินทางปัญญานะคะ💘
•เละนิดหน่อยขอโทษด้วยนะคะ😭

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น