มหาวิทยาลัย
Chanii ◡̈⃝

Chanii ◡̈⃝

Chanikan K.
2001’s
♡ ᴛʜᴀᴍᴍᴀsᴀᴛ | ᴀᴄᴄʏ 62
♡ ᴘsᴜ.ᴡɪᴛ sᴜʀᴀᴛ | sᴄɪᴜs 9

โน้ต

จำนวนโน๊ต
15
จำนวนไลค์
11243

Q&A

จำนวนคำตอบ
5
จำนวนคำตอบที่ดีที่สุด
2
ยังไม่มีลิสต์สมุดโน้ตสาธารณะ