มหาวิทยาลัย
Chita

Chita

เพศ
หญิง
School of Law
: ไม่เน้นสวยงาม เน้นความรู้🤣

โน้ต

จำนวนโน๊ต
10
จำนวนไลค์
658

Q&A

จำนวนคำตอบ
3
จำนวนคำตอบที่ดีที่สุด
1
ยังไม่มีลิสต์สมุดโน้ตสาธารณะ