มหาวิทยาลัย
Chita

Chita

เพศ
หญิง
School of Law
: ไม่เน้นสวยงาม เน้นความรู้🤣

โน้ต

จำนวนโน๊ต
10
จำนวนไลค์
630

Q&A

จำนวนคำตอบ
3
จำนวนคำตอบที่ดีที่สุด
1