มัธยมปลาย
𝑪𝒉𝒆𝒇𝒄𝒉𝒐𝒎 — ☁️

𝑪𝒉𝒆𝒇𝒄𝒉𝒐𝒎 — ☁️

เพศ
หญิง
𝗌𝗉𝖾𝖼𝗂𝖺𝗅 𝗉𝗋𝗈𝗀𝗋𝖺𝗆 𝟣
𝗌𝗆𝖺𝗍 𝟣𝟤
🦠🧪

โน้ต

จำนวนโน๊ต
8
จำนวนไลค์
135

Q&A

จำนวนคำตอบ
15
จำนวนคำตอบที่ดีที่สุด
1

สมุดโน้ตสาธารณะs

คลื่น ม.4 ปก
 • มัธยมปลาย
 • ฟิสิกส์

คลื่น ม.4

𝑪𝒉𝒆𝒇𝒄𝒉𝒐𝒎 — ☁️
8
0
กัมมันตภาพรังสีม.4 ปก
 • มัธยมปลาย
 • ฟิสิกส์

กัมมันตภาพรังสีม.4

𝑪𝒉𝒆𝒇𝒄𝒉𝒐𝒎 — ☁️
8
0
ภาษาบาลี ปก
 • มัธยมต้น
 • ภาษาไทย

ภาษาบาลี

𝑪𝒉𝒆𝒇𝒄𝒉𝒐𝒎 — ☁️
8
0
ดนตรีแต่ละยุคสมัย ปก
 • มัธยมต้น
 • ดนตรี

ดนตรีแต่ละยุคสมัย

𝑪𝒉𝒆𝒇𝒄𝒉𝒐𝒎 — ☁️
26
0
ระบบย่อยอาหาร🍯 ปก
 • มัธยมต้น
 • วิทยาศาสตร์

ระบบย่อยอาหาร🍯

𝑪𝒉𝒆𝒇𝒄𝒉𝒐𝒎 — ☁️
3
0