มัธยมปลาย
𝑪𝒉𝒆𝒇𝒄𝒉𝒐𝒎 — ☁️

𝑪𝒉𝒆𝒇𝒄𝒉𝒐𝒎 — ☁️

เพศ
หญิง
𝗌𝗉𝖾𝖼𝗂𝖺𝗅 𝗉𝗋𝗈𝗀𝗋𝖺𝗆 𝟣
𝗌𝗆𝖺𝗍 𝟣𝟤
🦠🧪

โน้ต

จำนวนโน๊ต
8
จำนวนไลค์
139

Q&A

จำนวนคำตอบ
15
จำนวนคำตอบที่ดีที่สุด
1

สมุดโน้ตสาธารณะs

1/5
คลื่น ม.4 ปก
  • มัธยมปลาย
  • ฟิสิกส์

คลื่น ม.4

𝑪𝒉𝒆𝒇𝒄𝒉𝒐𝒎 — ☁️
8
0
กัมมันตภาพรังสีม.4 ปก
  • มัธยมปลาย
  • ฟิสิกส์

กัมมันตภาพรังสีม.4

𝑪𝒉𝒆𝒇𝒄𝒉𝒐𝒎 — ☁️
8
0
1/5