Study Plan
大学生・専門学校生・社会人

อยากรู้วิธีสร้างแรงบันดาลใจของเเต่ละคน ในฐานะคนหมดไฟ

#howto
PromotionBanner

回答

ปลุกความรักตัวเอง เมื่อเรารักตัวเองมากๆเราจะอยากทำให้ทุกอย่างดีขึ้น อยากทำให้ทุกวันมีแต่ความสุข ในที่สุดเราจะมีแรงบันดาลใจในการทำทุกอย่างไปเอง

この回答にコメントする

เปิดเว็บคณะที่อยากเข้า มหาวิทยาลัยที่อยากเข้า แล้วจู่ๆไฟอ่านหนังสือก็พุ่งขึ้นมา

この回答にコメントする

ถ้าเป็นหนู หนูจะใช้ความอยากชนะเพื่อนเข้าสู้ค่า คิดว่าเราแช่งกับเพื่อนสนิด และเราจะแพ้เค้าไม่ได้อ่ะค่ะ ไม่รู้ว่าช่วยได้หรือเปล่านะคะ

この回答にコメントする
疑問は解決しましたか?