English
高校生

ต้องการคำอ่านคำที่เป็นภาษาอังกฤษค่ะช่วยหน่อยนะคะอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกค่ะต้องอ่านภายในอาทิตย์นี้ค่ะขอบคุณร่วงหน้าค่ะ🙏🙏🙏

คําศัพท์ การแกะสลัก (Carving) กลวิธีการพิมพ์ตะแกรงไหม กรรมวิธีพิมพ์ภาพอย่างห (Silk Screen) วิธีการสร้างงานประติมากรรม ให้เป็นรูปที่ต้องการ เช่น พร เครื่องปั้นดินเผา (Ceramic) การหล่อ (Casting) การถ่ายแบบจากงานประ แล้วใช้กลวิธีการหล่อเที รายละเอียดตามต้องการ ผลงานศิลปะที่สร้างขึ้น ตามต้องการ แล้วผ่าน น้ำยาเคลือบก่อนที่จะนำ ค่าของแสงและเงา การลงค่าน้ำหนักความ (Chiaroscuro) จิตรกรรม (Painting) เป็นแม่พิมพ์ ของงาน จิตรกรรม ป งดงาม ผลงานภาพเขียนที่ศิล ทักษะความชำนาญ
แศัพท์ที่มีรากฐาน ทท์เป็นภาษาไทย ากำหนดขึ้นโดย "พท์เฉพาะทาง งคำเป็นศัพท์ จำวัน ภาพมารผจญ อาจารย์ถวัลย์ ดัชนี ความหมาย Bosso Ocome โดยวัสดุ เช่น ไม้ หิน มาตัด ขุด แกะสกัด "ทธรูป หน้าบัน ประตู โขนเรือพระราชทาน พัฒนาจากการพิมพ์ลายฉลุ โดยใช้ผ้าไหม มต้นแบบด้วยการทำแบบพิมพ์ขึ้นมาก่อน ลงไปในแม่พิมพ์ ก่อให้เกิดรูปทรงแล หิน แร่ธาตุต่าง ๆ ปั้นให้เป็นรูปทรง เผาเพื่อให้เกิดความแข็งแรง อาจใช้ อบอีกครั้งหนึ่ง เงาให้ถูกต้องตามธรรมชาติ เป็นส่วน ถาปัตยกรรมจนเป็นผลงานศิลปะที่ คำศัพท์ จังหวะ (Rhythm) ฉากหลัง (Background) ดุลยภาพ (Balance) ตราสัญลักษณ์ (Logo) ทัศนศิลป์ (Visual Art) ภาพทิวทัศน์ทาง ทะเล (Seascape) เป็นการจัดวางองค์ประกอบทางทัศนศิลป์ต่าง ๆ ให้มีความ เป็นส่วนประกอบของภาพที่ปรากฏให้เห็นว่าอยู่ไกลที่สุด ซึ่ง เชื่อมโยงต่อเนื่องกัน ความหมาย จุดสนใจให้เห็นเด่นชัด ฉะนั้นงานจิตรกรรมจึงประกอบด้วย คือ ฉากหน้า (Foreground) ฉากกลาง (Middlegrou (Background) ทัศนียภาพวิทยา (Perspective) น้ำหนัก (Value) เป็นรูปแบบในการจัดองค์ประกอบของภาพที่ทำให้ภาพ เท่า ๆ กัน ทั้งสองข้าง ทำให้ภาพไม่มีน้ำหนักเอนไปทา เส้น สี องค์ประกอบ แสงเงา และความใกล้-ไกล เป็นคำที่มาจากคำว่า Logotype หมายถึง เครื่ ความหมายในส่วนต่าง ๆ เช่น หน่วยราชการ มูล ต่าง ๆ ซึ่งอาจจะเป็นอักษรหรือรูปภาพ หรือทั้ง 2 เป็นลักษณะของงานศิลปะที่เราสามารถรับรู้จาก เป็นลักษณะผลงานศิลปะทางด้านจิตรกรรม เรื่องราวและบรรยากาศของทะเลในลักษณ กาลเวลา โดยเกิดจากการวาดเส้น การใช้ เป็นรูปแบบของงานศิลปะที่เกี่ยวกับการ ให้ดูเป็นภาพ 3 มิติ หรือแสดงให้เห็นใน เป็นความอ่อน-แก่ของสีต่าง ๆ หรือ ตามอารมณ์ ความรู้สึกในผลงานศิล
PromotionBanner

回答

Carving —> คาร์ฟฺวิ้ง (อย่าออกเสียง ฟ เต็มตัว)
Silk Screen —> ซิลค์สกรีน
Casting —> คาสติ้ง
Ceramic —> ซีรามิค (ถ้าอ่านแบบไทยๆคำนี้ก็เซรามิก)
Chiaroscuro —> คิอาร์โรสคูโร
Painting —> เพนติ้ง
Rhythm —> รีทั้ม! (อ่านให้ไว)
Background —> แบ็กกราวน์
Balance —> บาลานซ์
Logo —> โลโค่ (หรือโลโก้นั้นแหละ)
Visual Art —> วิสฺซวนล์ อาร์ท (อย่าออกเสียง ส เต็ม)
Seascape —> ซีเคฟ(มีออกเสียง ฟ ฟึ )
Perspective —> เพอสเฟคทีพ
Value —> แวลลิยู (อย่าอ่านลิหนัก เบาๆพอ)

poypoy

ขอบคุณค่ะ

この回答にコメントする
疑問は解決しましたか?