Thai language
中学生

มันตอบอะไรบ้างคะ¡-¡

๑๒. @m. “แล้วร้องถามตามประสาเป็นทารก นี่สัตว์บกหรือสัตว์น้ำดำนักหนา มาพูดเอาเปรียบผู้ใหญ่ทำไพล่เผล พระหลบเลื่อมเลี้ยวลัดฉวัดเฉวียน ไยถึงพาตัวพรากมาจากก หมายถึง on. “ช่างว่ากล่าวราวกับกูไม่รู้เท่า “ถึงเขาใหญ่ในน้ำชะเง้อม หมายถึง หมายถึง ๑๔. ๑๕. ๑๖. “อย่าสงสัยใจจริงทุกสิ่งอัน ๑๗. “ตะคอกถามตามโมโหที่โกรธา “เราลงมาคอยช่วยด้วยเมตตา หมายถึง หมายถึง หมายถึง “ทั้งนี้เพราะเคราะห์กรรมทำให้วุ่น ๑๔. “คิดถึงน้องสองชนกที่ปกเกล้า หมายถึง หมายถึง “มาตรีซาว่ากูผิดในกิจกรม หมายถึง ... ๒๐. “ทำขึ้นเพื่อเย่อหยิ่งมาชิงตัว วแต่ขวัญเนตรพีจะมีท่าฯ” หมายถึง แต่กิจจาไม่กระจ่างยังคลางแคลง ไม่รำพันพูดลวงเจ้าดวงใจ จึงสิ้นบุญวาสนา กาเอ๋ย จะสร้อยเศร้าโศกาน่าสงสาร จะให้สมน้ำหน้าสาแก่ใจ ระวังตัวมึงให้ดีอีจองหอง”

回答

まだ回答がありません。

疑問は解決しましたか?

この質問を見ている人は
こちらの質問も見ています😉