English
中学生

อยากได้สรุปแกรมม่า ม.1หน่อยได้มั้ยคะTT แบบสรุปเข้าใจง่ายๆ หรือไม่ก็ครบเนื้อหา ยาวแค่ไหนพร้อมอ่านค่ะ!

回答

疑問は解決しましたか?