Thai language
國中

ภาษาไทยม.2 เรียนอะไรบ้างคะ

解答

ศิลปะการประพันธ์
โคลงพระสุริโยทัย
โคลง4สุภาพ
โคลงภาพ
โคลงเสภาสามัคคีเสวก
โคลงภาพพระราชพงศาวดาร
ประเภทต่างๆของกลอน
เขียนลายสือไทย
โวหารการเขียน
รสวรรณคดี
รามเกียรติ์ตอนนารายณ์ปราบนนทก
คำยืมบาลีสันสกฤต
คำสมาสคำสนธิ
กาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง
ประโยคความเดียว ความรวม ความซ้อน
โคลงสุภาษิตโสฬสไตรยางค์
โคลงสุภาษิตนฤทุมนาการ
โคลงสุภาษิตอิสปปกรณำ
คำสุภาพ
คำราชาศัพท์พระสงฆ์
หลักการใช้ราชาศัพท์
จดหมายกิจธุระ
กลอนดอกสร้อยรำพึงในป่าช้า
ถ้าขาดไรไปหรือผิดไรไปขอโทษคับ นี้ตามรร.เราค่ะ

ksjtt08

ขอบคุณมากๆค่ะ

留言
您的問題解決了嗎?