Thai language
國中

ทำไมเราต้องเรียนคำราชาศัพท์เพราะอะไร?

解答

เพื่อที่จะได้ใช้คำที่เหมาะสมกับแต่ละชนชั้นค่ะ แต่ถ้าเป็นสุภาพชนก็จะใช้เพื่อความไพเราะ

留言

เป็นเพราะที่ว่าประเทศไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันที่สูงสุดของประเทศ
(อันนี้เราไปหามาจากgoogleน้าา😭😭)

留言
您的問題解決了嗎?