Thai language
國中

ข้อ1 ตอบมาให้เป็นสำนวน
ข้อ4ตอบมาเป็นคำราชาศัพท์
ข้อ5อ่านโจทย์แล้วตอบมา
(จ้อที่พิมพ์ตามที่เจียนไว้ที่โจทย์นะคะ)

9.คงเติมสำนวน 0ห้สูอดคลดจลมความหมาย กำนวน 2. ชิงสุกตอนห่าม กาครทำที่ยัวไม่ถึงเ2ลาอันคร ควางาย อดใจไว้รอสิงที่ดีกว่า รูปรางคน้าตาดีแราขาดดุณอมีต้ วิดสา ท. A ไปทุกสัง สลวเที่ยงกับสิ่งที่รู้ว่าฯเป็นสัน6าราย ครั่ง แ่ไม่ผอมกำตาม วิธีการที่เชียบจาด การพูดจาคึกคะนคงไม เกี่ยวตาผดืน เลือยามรักสหนดงาม 2, เกนกับไฟ Y! ข 20 ทำหหาวนลม ได้อิน แต่ทวเป็นไม่ดน
2. คงขอกคำราชาศัพตจากคำสามัญที่กำหนด คำราชาศัมท์คือ 0. ลงผอ ๕. %้ ๕. ไป 9ๆ 99 ๕ ฐากเรืองเสี่ยแลืวไม่กลันคืน คักเรียนเเขือคกคปฏิบัติตัวย เรียนได้ผัง กลับคืน นักเรี

解答

尚無回答

您的問題解決了嗎?