ชั้นปี

ชนิดของคำถาม

คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยค่ะฮือออ แล้วก็ๆมีใครมีหนังสือคณิตศาสตร์มอปลายแนะนำมั้ยคะ

1. กำหนดให้ a*b=a+b-8 เมื่อ a, b จงตอบคำถามต่อไปนี้ 1) จงแสดงว่า Z มีสมบัติปิดภายใต้ * 2) จงแสดงว่า Z มีสมบัติเปลี่ยนกลุ่มภายใต้ 3) จงแสดงว่า Z มีเอกลักษณ์ภายใต้ * 4) จงแสดงว่า Z มีอินเวอร์สภายใต้ 5) จงแสดงว่า 7 มีสมบัติการสลับที่ภายใต้ * a,b E Z เมื่อ 2 คือเซตของจำนวนเต็ม Z

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
คณิตศาสตร์ มัธยมต้น

ข้อนี้ตอบอะไรหรอคะ ขอคำอธิบายด้วยนะคะว่าทำไมถึงตอบคำตอบนั้น🫶🏻

5. ข้อใดต่อไปนี้ ไม่มีสมบัติปิดของการคูณ ก. เซตของจำนวนเต็มลบ ค. เซตของจำนวนตรรกยะ ข. เซตของจำนวนเต็มที่หารด้วย 2 ลงตัว ง. เซตของจำนวนนับ

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 1
คณิตศาสตร์ มัธยมต้น

#ช่วยหน่อยค่าา🥺🙏 #ข้อ1,3,5 #คณิตศาสตร์ม.3

บทที่ 1 | อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ เล่ม 1 แบบฝึกหัด 1.4 1. มาในอ่านหนังสือเล่มหนึ่ง วันแรกอ่านได้ ของเล่ม วันต่อมาอ่านได้อีก 25 หน้า รวมสองวันอ่านได้มากกว่า ครึ่งเล่ม จงหาว่าหนังสือเล่มนี้มีจำนวนหน้าอย่างมาก หน้า 2. ปัญญามีเหรียญบาทและเหรียญห้าบาทอยู่ในกระป๋องออมสินจำนวนหนึ่ง เมื่อเหรียญเต็มกระป๋อง เขาเทออกมานับ พบว่ามีเหรียญบาทมากกว่าเหรียญห้าบาทอยู่ 12 เหรียญ และนับเป็นเงินได้ไม่น้อยกว่า 300 บาท จงหาว่า มีเหรียญห้าบาทอยู่อย่างน้อยเหรียญ 3. ถ้าสองเท่าของจำนวนเต็มบวกจำนวนหนึ่งมากกว่า 20 อยู่ไม่ถึง 6 จำนวนดังกล่าวเป็นจำนวนใดได้บ้าง 4. รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปหนึ่งมีอัตราส่วนของความกว้างต่อความยาวเป็น 48 เซนติเมตร รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปนี้มีพื้นที่อย่างน้อยเท่าไร 3:5 และมีความยาวรอบรูปไม่น้อยกว่า 5. จำนวนจำนวนหนึ่งรวมกับ 3 ของผลบวกของจำนวนนั้นกับ 5 แล้วยังน้อยกว่า 7 จงหาว่าจำนวนดังกล่าว เป็นจำนวนใดได้บ้าง ถ้า 1) จำนวนนั้นเป็นจำนวนนับ 2) จำนวนนั้นเป็นจำนวนเต็ม

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 1
คณิตศาสตร์ มัธยมต้น

อธิบายให้หน่อยได้มั้ยคะ

ข้าวฟ่างหมุนวงล้อ A และวงล้อ B -6 -34 5 2 A B ความน่าจะเป็นที่ผลรวมของหมายเลข 2 วงล้อ เป็นจำนวนเต็มบวก ตรงกับข้อใด 2 1) 3 4 2) 9 5 3) 9 5 4) 6

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 1
คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยคับ 3. ถุงใบหนึ่งใส่เหรียญบาทไว้100เหรียญ โดยมีหมายเลข 1,2,3,...,100 กำกับไว้ ถ้าสุ่มหยิบเหรียญหนึ่งเหรียญ จงหาความน่าจะเป็นที่... อ่านต่อ

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 1
คณิตศาสตร์ มัธยมต้น

ช่วยหน่อยนะคะ ขอบคุณล่วงหน้าเลยนะคะ

1.จงหาคำตอบของระบบสมการต่อไปนี้ (แสดงวิธีคิดอย่างละเอียด) 1) r-3y =9 r= y -1 .(1) 4) x - y = 9 (1) (2) * + y = 41 (2) 2) X- y= -1 (1) 5) (2x-3) = 3 (1) 2x - 3y + = 56 (2) 2y-xy+1 = 0 (2) 3) x+3y = 7 .(1) 6) 1=x + y =x + (เลขที่ของนักเรียนเอง) ..(1) Iy =2 (2) (2) 2.จงหาคำตอบของโจทย์ปัญหาต่อไปนี้ (แสดงวิธีคิดอย่างละเอียด) 1) จงหาความยาวต้านของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีเส้นทแยงมุมยาวเท่ากับ N13 นิ้ว และมีความยาวรอบรูปยาว 10 นิ้ว โดยที่ x <y 2) ผลต่างกำลังสองของจำนวนเต็มบวกสองจำนวนเท่ากับ 72 และ 3 เท่าของผลบวกกำลังสองของสองจำนวนนั้น มีค่ามากกว่าจำนวนมากอยู่ 499 จงหาจำนวนเต็มบวกทั้งสองจำนวน

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
คณิตศาสตร์ มัธยมต้น

คือ..วันนี้เราเรียนเรื่อง นิพจน์ ซึ่งเราไม่เข้าใจเลยค่ะ ในภาพด้านล่างคือ 👇เนื้อหาที่ครูสอนเรา อยากให้เพื่อนๆ พี่ๆ ใครก็ได้ช่วยอธิบายเนื้อ... อ่านต่อ

นิพงน์ คือ ข้อความที่เป้นนให้อยู่ในรูปสมลกษณ์ต่างๆ แรต่ เทาง พัชคนิต จะมีการเชตัวอักษร เช่น 4,b, , ค, 8,0 แทนจำนวน คว่าง ๆ ที่เรต้องการ 3, เซ, 449, 9, ี) , คืง นพจน์ที่สามารถเขัยนให้อยู่ในรูปการคุณvองต่าดงตาวกับตัวแปร ตั้งแต่นึ่งตัวีนไป โดยที่เคทลังNตวแปรแต่ละตัวเป็นศูนย์ หรัว จำนวนเติมบวก Ex. 3, -9, 5x, -2, เ 3-3- , -4 = -4 นิมณ์ต่อไปนี้ไม่ใช่เอกนาม 5 - 283

แก้ไขปัญหาเสร็จสิ้น จำนวนคำตอบ: 1
คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ขอความช่วยเหลือค้าบบ

ในเพลน์ได้ บันทึก ให้ t เป็นจำนวนจริง พิจารณาลำดับ (ay,42, 43, ...) ที่มีนิยามดังต่อไปนี้: a1 = 1 และ (-1)" t Qn = (n + 1)2 2 dn-1 n + 1 สำหรับทุกจำนวนเต็มบวก n 2 2 1. จงตรวจสอบโดยการใช้การอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ว่า (-1) แn = (n + 1)2 (tn - t - 4) สำหรับทุกจำนวนเต็มบวก n 2. จงหาค่าจำนวนจริง t ทั้งหมดที่ทำให้อนุกรมอนันต์ [3 คะแนน S = n=1 คู่เข้า 3. จงหาค่าจำนวนจริง t ทั้งหมดที่ทำให้อนุกรมอนันต์ [2 คะแนน S = ท=1 [2 คะแนน ลู่เข้าแบบสัมบูรณ์

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ฟิสิกส์ มัธยมปลาย

แสดงวิธีทำได้มั้ยคะ 🥺🥺🥺🥺

ข้อ 1 ประจำวันที่ 18/10/64 000 กำหนดให้ x และ y เป็นจำนวนเต็มบวกที่สอดคล้องกับ 2log2y = 4 + logyzx และ 4(x+1) + 2 = 9(V2) และ X และ y เป็นคำตอบของ 2 สมการดังกล่าว 2X 7X y -X โดยเมทริกซ์ C = 4 X+y] ซึ่งมีขนาด3x3 3X 2 y 4 จงหา adj(C) TEST fromHOME

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 2
1/29