เศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัย

การประเมินผลการปฏิบัติงานที่แสดงถึงความเที่ยงตรงและน่าเชื่อถือควรมีลักษณะอย่างไรบ้างคะ ? 🙏🏻

PromotionBanner

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?