เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

ฟิสิกส์-โปรเจคไทล์

6

231

0

ข้อมูล

am11

am11

มัธยมปลาย 2

เรื่อง การเคลื่อนที่แบบโปรเจคไทล์

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้