เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

การลำเลียงสารผ่านcell membrane

25

444

1

ข้อมูล

Chtkbaeyyy

Chtkbaeyyy

มัธยมปลาย All

Ig chtkbaeyyy 🌻🌊

ความคิดเห็น

ผู้เยี่ยมชม

อ่านง่ายมาก

News