เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

[กลางภาค] สรุปอังกฤษ ม.5 🇬🇧

127

1238

2

ข้อมูล

PREMZPLAY

PREMZPLAY

มัธยมปลาย 2

เนื้อหานี้คือภาษาอังกฤษพื้นฐาน โดยจะเน้นเรื่อง Grammar เป็นส่วนใหญ่ครับ 😊

ถ้าเนื้อหาส่วนไหนไม่ถูกต้องก็ขออภัยนะครับ 🙏

ความคิดเห็น

iloveshabu

อ่านง่ายมากขอบคุณนะคะ

แชร์โน้ตนี้