เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

สรุปการเคลื่อนที่แนวตรง

487

5329

1

ข้อมูล

มาลี

มาลี

มัธยมปลาย All

การเคลื่อนที่ในหนึ่งมิติและสองมิติ
แนวดิ่ง แนวราบ

ความคิดเห็น

Jaopear
Jaopear

อ่านง่ายมาก

News