เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

คำที่มักจะออกเสียงผิด

3

63

0

ข้อมูล

Punika Taecharone

Punika Taecharone

มัธยมต้น All

ผิดพลาดประการใด🙅ขอโทษนะคะ.🙏

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้