เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

ภาษาไทย คำนาม(ป.6)

15

173

2

ข้อมูล

;𝐠𝐢𝐟𝐭

;𝐠𝐢𝐟𝐭

ความคิดเห็น

ปวีณา

เป็นของม.ไหนเทอมไหนคะ

;𝐠𝐢𝐟𝐭
Author

เป็นของป.6 ค่ะ ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นเทอม1ค่ะ

แชร์โน้ตนี้