เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

การจำแนกสาร ม.2

14

165

0

ข้อมูล

study with Ing.

study with Ing.

มัธยมต้น All

สรุปวิธีการจำแนกสาร 10 วิธี
หากมีเนื้อหาผิดพลาดต้องขออภัยด้วยนะคะ😊

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้