เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

อักษรผสม

4

101

0

ข้อมูล

ลูกหว้าหมูอ้วนอู๊ดๆ

ลูกหว้าหมูอ้วนอู๊ดๆ

มัธยมต้น 1

ไม่ค่อยชัดนะเพราะกล้องแตก ถ้าผิดพลาดตรงในบอกได้นะค่ะ ม.1

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้