เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

สมการ

0

175

0

ข้อมูล

pim📌

pim📌

มัธยมต้น 2

สมการ หมายถึง
ประโยคสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ ที่ใช้แสดงว่าสองสิ่งเหมือนกัน หรือเทียบเท่ากัน ที่เชื่อมด้วยเครื่องหมายเท่ากับ สมการมักใช้เป็นการกำหนดสภาวะความเท่ากันของสองนิพจน์ที่มีตัวแปรอย่างน้อยหนึ่งตัว สมการที่เป็นเอกลักษณ์ ซึ่งหมายความว่า สมการจะเป็นจริงโดยไม่ต้องมีการแทนค่าใดๆ ลงในตัวแปร เราเรียกค่าที่ทำให้สมการเป็นจริงนั้นว่า รากของสมการ เรียก x ที่ทำให้สมการเป็นจริงว่า "คำตอบของสมการ" นั่นคือการแก้สมการจึงเป็นการหาคำตอบของสมการวิธีหนึ่ง

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้