เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

🍑 วิทย์ สรุป ม.ต้น 🍑

78

900

3

ข้อมูล

damoon

damoon

PromotionBanner

ความคิดเห็น

ผู้เยี่ยมชม

อ่านง่ายมาก

น้องแบค😳

เซลล์จำเป็นต้องมีนิวเครียสไหมค่ะ

damoon
Author

จำเป็นค่ะ เพราะนิวเคลียสเป็นส่วนประกอบของเซลล์ค่ะ😊

แชร์โน้ตนี้