เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

🍑 วิทย์ สรุป ม.ต้น 🍑

140

1893

3

ข้อมูล

damoon

damoon

ความคิดเห็น

ผู้เยี่ยมชม

อ่านง่ายมาก

น้องแบค😳
น้องแบค😳

เซลล์จำเป็นต้องมีนิวเครียสไหมค่ะ

damoon
Author damoon

จำเป็นค่ะ เพราะนิวเคลียสเป็นส่วนประกอบของเซลล์ค่ะ😊