เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

พิกัดทางภูมิศาสตร์ ม.1

6

114

1

ข้อมูล

Potter⚡

Potter⚡

หากผิดพลาดต้องขออภัยค่ะ หวังว่าจะมีประโยชน์นะคะ

ความคิดเห็น

Potter⚡
Author

ขออนุญาตเพิ่มเติมนะคะ เส้น 0° มีอีกชื่อคือเส้น "เมริเดียน"ค่ะ

แชร์โน้ตนี้