เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

[ปลายภาค]อังกฤษพื้นฐานม.3เทอม2

49

1308

0

ข้อมูล

stampmuy

stampmuy

Vocabulary (phrasal v.+unit9+money+postcard.+money and finance+prepositions about money)
S&V agreement
Determiners
The passive
Indefinite pronoun
Third conditional

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้