เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

การแยกตัวประกอบของพหุนาม

5

133

0

ข้อมูล

Buatong

Buatong

สั้นๆครับ อ่านก่อนสอบ2นาทีก็ทันน!!!

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้